Projekt "Praktyki europejskie szansą na rozwój zawodowy"

25.01.2018

 

 

 

Projekt" Praktyki europejskie szansą na rozwój zawodowy" nr.2017-1-PL01-KA102-036303


Akcjia 1. Sektor: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe


OKRES REALIZACJI-01.12.2017- 30.11.2018

Już niedługo 10 uczniów naszej szkoły z kierunku kucharz wyjedzie na 3 tygodniowe praktyki do Hiszpanii .

 

Przygotowania do wyjazdu ida pełną parą ...

- przygotowanie językowe -j.hiszpański 30 h

- przygotowanie językowe - j.angielski 10 h

- przygotowanie kulturowe - 4 g

- przygotowanie pedagogiczne - 4 g