Technik pojazdów kolejowych

TECHNIK POJAZDÓW KOLEJOWYCH-NOWOŚĆ

Zapisz się

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE


TKO.09. Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów kolejowych
TKO.10. Eksploatacja i utrzymanie pojazdów kolejowych

CELE KSZTAŁCENIA


Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik pojazdów kolejowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji TKO.09 Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów kolejowych:

  •  naprawiania części, maszyn i urządzeń pojazdów kolejowych,
  •  montażu maszyn i urządzeń w pojazdach kolejowych,
  •  instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń pojazdów kolejowych.

W zakresie kwalifikacji TKO.10. Eksploatacja i utrzymanie pojazdów kolejowych:

  •  prowadzenia i obsługi pojazdów trakcyjnych,
  • wykonywania prac w charakterze rewidenta taboru kolejowego,
  • diagnostyki stanu technicznego taboru kolejowego.

 

Zapisz się