Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

13.03.2019

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYWCU

ZAKŁADU DOSKONALENIA  ZAWODOWEGO W KATOWICACH ZAPRASZA DO SZKÓŁ

 

Rekrutacja szkół ponadgmnazjalnych dla młodzieży rekrutacja odbywa się elektronicznie przez system VULCAN

 

ZALOGUJ SIĘ NA STRONIE 

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/  - wybierz szkołę , wydrukuj podanie , podpisz Ty i rodzice , dostarcz do szkoły I wyboru.

 

 

MOŻESZ ZAPISAĆ SIĘ TAKŻE NA NASZEJ STRONIE

http://www.szkoly.zywiec.zdz.pl/wykaz-szkol-i-kierunkow-ksztalcenia-zywiec

 

ATUTY SZKOŁY

 • udział szkoły w programie ERASMUS + (wyjazdy młodzież y do Hiszpanii na staże )

 • udział w projekcie "Edukacja bliżej praktyki" realizowany  w ramach Regionalnego Programu  Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 (kursy dla uczniów )

 • pomoc pedagoga
 • udział młodzieży w akcjach Góra Grosza, Dzień Przedsiębiorczości, i inne.
 • cykliczne imprezy :Mikołajki , Szkolna Wigilia Walentynki, Dzień Wiosny)itp.
 • dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe (pracownia gastronomiczna ,pracownia fryzjerska , pracownia obróbki skrawaniem )http://www.szkoly.zywiec.zdz.pl/baza-dydaktyczna-62
 • tablice interaktywne
 • dziennik elektroniczny
 • bezpieczeństwo (monitoring)
 • Zajęcia wychowania fizycznego w sali gimnastycznej MOSIR

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

UCZEŃ KSZTAŁCĄCY SIĘ NA KIERUNKU KUCHARZ UCZY SIĘ:

 • Pozna zasady i nauczy się sporządzania potraw i napojów zgodnie z technologią gastronomiczną,
 • Nauczy się sztuki dekorowania i podawania potraw i napojów,
 • Pozna potrawy kuchni polskiej i kuchni innych narodów,
 • Nauczy się obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie sporządzania potraw i napojów,
 • Pozna kompetencje personalne i społeczne
 • Pozna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Nauczy się podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • Nauczy się języka ukierunkowanego zawodowo
 • Pozna podstawy kształcenia zawodowego

Więcej o kierunku tutaj http://www.szkoly.zywiec.zdz.pl/zasadnicza-szkola-zawodowa-kucharz

 

 

Uczeń kształcący się na kierunku FRYZJER uczy się:

 

 •  wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
 • wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
 • wykonywania strzyżenia włosów;
 • wykonywania stylizacji fryzur
 • w ramach zawodu fryzjer zdobywa kwalifikację A.19. : Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Więcej o kierunku tutaj http://www.szkoly.zywiec.zdz.pl/zasadnicza-szkola-zawodowa-fryzjer

 

Uczeń kształcący się na kierunku OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH  uczy się:

 

 • przygotowywanie obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki
 • wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej
 • wykonywanie programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej
 • Po zdaniu egzaminu absolwent zdobywa kwalifikacje M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

Więcej o kierunku tutaj http://www.szkoly.zywiec.zdz.pl/zasadnicza-szkola-zawodowa-operator-obrabiarek-skrawajacych


TECHNIKUM

Uczeń kształcący się na kierunku TECHNIK INFORMATYK z innowacją e-sport uczy się:

 

 • montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
 • projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
 • tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
 • technik informatyk o specjalizacji e-sportowej to niezwykle atrakcyjny kierunek, pozwalający zdobyć kwalifikacje w zawodzie technik informatyk, jednocześnie skupiając się na rywalizacji w e-sporcie. W ramach zajęć e-sportowych uczniowie mogą brać udział w rozgrywkach w takich grach, jak CS:GO, LoL, Overwatch, Dota 2, Starcraft II i inne.

Więcej  o kierunku tutaj http://www.szkoly.zywiec.zdz.pl/technik-informatyk-z-innowacja-e-sportowa

 

Uczeń kształcący się na kierunku TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH uczy się:

 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów
 • wykonywania zabiegów chemicznych włosów
 • wykonywania strzyżenia włosów
 • wykonywania stylizacji fryzur
 • wykonywania projektów fryzur

Więcej o kierunku tutaj http://www.szkoly.zywiec.zdz.pl/technik-uslug-fryzjerskich

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE


Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bhp w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy. Kontroluje stan bhp w zakładzie, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 •  oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;
 • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
 • współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych; organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Więcej o kierunku tutaj http://www.szkoly.zywiec.zdz.pl/policealne-studium-zawodowe-bhp