-Klasa wielozawodowa

ZAPISZ SIĘ

Klasa wielozawodowa — szansa na szybkie znalezienie pracy!

Dla młodych ludzi, którzy chcą szybko znaleźć pracę i zdobyć zawód, branżowa szkoła I stopnia może okazać się idealnym rozwiązaniem. Uczniowie mają możliwość kształcenia się w różnych zawodach, wybierając ten, który najbardziej odpowiada ich zainteresowaniom.

Trzyletnia nauka w klasie wielozawodowej to czas poświęcony na zdobywanie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej. Zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących uzupełniane są o zajęcia praktyczne odbywające się u pracodawców, co umożliwia nabywanie umiejętności w realnych warunkach pracy.

Proponowane przez szkołę zawody to między innymi:

  • fryzjer,
  • cukiernik,
  • kucharz,
  • krawiec,
  • cieśla oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Jednak to nie wszystko - uczniowie mają możliwość kształcenia się w każdym innym zawodzie, pod warunkiem znalezienia pracodawcy w wybranym kierunku.

W czasie trwania nauki uczniowie mogą zostać zatrudnieni przez zakłady pracy na podstawie indywidualnych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego, co umożliwia zdobycie cennego doświadczenia i statusu pracownika młodocianego.

Po ukończeniu Szkoły Branżowej I Stopnia uczniowie mają możliwość podjęcia nauki w Szkole Branżowej II Stopnia i zdobycia tytułu Technika, a także zdania egzaminu maturalnego. Absolwenci mogą przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub wziąć udział w egzaminie czeladniczym przeprowadzanym przez izby rzemieślnicze.

Nauka w klasie wielozawodowej to szansa na szybkie zdobycie zawodu, a system kształcenia w rzeczywistych warunkach pracy i nawiązanie współpracy z potencjalnym pracodawcą stanowi dodatkową korzyść dla uczniów.

Jeśli jesteś zainteresowany szybkim rozpoczęciem kariery zawodowej, to szkoła branżowa I stopnia jest dla Ciebie idealnym wyborem.

ZAPISZ SIĘ