Poznaj naszą szkołę

Poznaj  naszą  szkołę ...

Nazwa : Zespół  w Żywcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach    

Adres: 34-300 Żywiec ul. Sienkiewicza 65

Telefony: 338612373, 697818746

E-mail : s-zywiec@zdz.katowice.pl

Strona  internetowa :  www.szkoly.zywiec.zdz.pl

Znajdziesz nas na Facebooku https://www.facebook.com/ZDZ-Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-w-%C5%BBywcu-280878275416417

 

FILM PREZENTUJĄCY NASZE KIERUNKI KSZTAŁCENIA

https://youtu.be/dvsoU6D61Hs

 

kierunki kolejowe :https://www.youtube.com/watch?v=dDk6cyLv2h4

 

 

 

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

-kucharz

-fryzjer

-operator obrabiarek skrawających

-mechanik pojazdów kolejowych

-klasa wielozawodowa

 

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

-technik żywienia i usług gastronomicznych

 

TECHNIKUM

 

-technik transportu kolejowego

-technik informatyk

 

Masz pytania? Zadzwoń: 33 / 8612373 ub przyjdź, 
a my rozwiejemy Twoje wątpliwości.

 

U NAS ZAWSZE COŚ SIĘ DZIEJE..

 • Projekt  „Lepszy   start   w   zawodową   przyszłość”  

Uczestnicy projektu uczestniczyli w kursie „Kierowca operator wózka jezdniowego” zakończonym egzaminem przed Komisja Urzędu Dozoru Technicznego , 10 uczniów uczestniczyło w kursach „Barman” , „Barista”, 5 uczniów uczestniczyło w kursach Spawania  MAG , TIG , TIG moduł II zakończonych egzaminem przed Państwową Komisją Spawalniczą.

Uczniowie odbyli także staże  u pracodawców 5 uczniów z kierunku fryzjer odbyło staż w salonie fryzjerskim  i 5 uczniów z kierunku kucharz odbyło staż w restauracji.

 

 • Projekty mobilności  współfinansowany w ramach programu Unii Europej­skiej ERASMUS +

  Przystąpiliśmy do relizacji projektu „Zawodowcy w Europie”

  Numer wniosku 2022-1-PL01-KA122-VET-000079012

  Cele projektu:

  • podniesienie motywacji uczniów, zapobieganie wykluczeniu i nieporadności zawodowej oraz przedwczesnemu kończeniu nauki,
  • podniesienie kompetencji językowych uczestników projektu, przełamanie barier językowych, motywacja do dalszego kształcenia w zakresie języków obcych,
  • zdobywanie nowych kompetencji zawodowych w zakresie szkolenia praktycznego,
  • podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i kadry w zakresie nauczania i uczenia się.

  Czas trwania projektu: 12miesięcy

  Cel wyjazdu: praktyki zagraniczne w Hiszpanii (Granada)

  Terminy wyjazdu: 27marca 2023r. - 17 kwietnia 2023r.

  Grupa uczestników: 12 uczniów

   

 

 • Uczniowie  biorą udział w konkursach zawodowych – fryzjer , kucharz , turnieje e-sportowe mając na celu pogłębianie wiedzy zawodowej. Młodzież ma wszelkie możliwości rozwijania swoich  talentów i zainteresowań

 • Zajęcia z Drukarka 3D

 

 

 

 • DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ?
 • możliwość uzyskania stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
 • możliwość uzyskania stypendium Prezesa Zarządu  ZDZ Katowice za wyróżniające się wyniki w nauce
 • ciekawe kierunki
 • możliwości wyjazdu na praktykę zagraniczną
 • posiadamy odpowiednio wyposażone pracownie, dostosowane do potrzeb uczniów:

 

 • ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO:
 • monitoring
 • doradztwo pedagogiczne, psychologiczne i zawodowe
 • dyżury nauczycielskie
 • opieka psychopedagogiczna
 • opieka oligofrenopedagoga
 • dziennik elektroniczny z dostępem dla rodziców
 • własne zamykane szafki szkolne na okres nauki