Technik żywienia i usług gastronomicznych -NOWOŚĆ !

Technik żywienia i usług gastronomicznych

                  (dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia)

ZAPISZ SIĘ

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
3) planowania i oceny żywienia;
4) organizowania produkcji gastronomicznej;
5) planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Możliwości zatrudnienia:

  • restauracje,
  • zakłady gastronomiczne,
  • bary szybkiej obsługi,
  • pensjonaty, domy wczasowe,
  • restauracje na statkach i promach,
  • szpitale, sanatoria, szkoły, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy,
  • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją produktów i półproduktów spożywczych.

 

 ZAPISZ SIĘ