BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia – OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Operator obrabiarek skrawających 

ZAPISZ SIĘ

Zadania zawodowe

  • przygotowywanie obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki,
  • wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej,
  • wykonywanie programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej,
  • Po zdaniu egzaminu absolwent zdobywa kwalifikacje M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających.

Miejsce odbywania praktyk: szkolna pracownia obróbki skrawaniem

Możliwości zatrudnienia

Operator obrabiarek skrawających jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym w sobie umiejętności właściwe dla tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych. Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie.
W ostatnim okresie kształcenia przewiduje się specjalizację: operator obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC).

Jego zadania obejmują:

  • przygotowanie stanowiska pracy (zaznajamianie się z dokumentacją  techniczną, przygotowanie narzędzi),
  • ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy obrabiarek skrawających,
  • uruchamianie, realizację obróbki i zatrzymywanie obrabiarek skrawających,
  • wykrywanie nieprawidłowości w pracy obrabiarek i powiadamianie odpowiednich służb konserwatorsko-remontowych,
  • obsługiwanie przyrządów i narzędzi pomiarowych do sprawdzania jakości wykonanej obróbki,
  • utrzymywanie stanowiska pracy z uwzględnieniem zasad racjonalnej organizacji pracy

ZAPISZ SIĘ