Mechanik pojazdów kolejowych

MECHANIK POJAZDÓW KOLEJOWYCH

ZAPISZ SIĘ

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

TKO.09. Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów kolejowych

CELE KSZTAŁCENIA:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów kolejowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji TKO.09. Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów kolejowych:

  • naprawiania części, maszyn i urządzeń pojazdów kolejowych;
  • montażu maszyn i urządzeń w pojazdach kolejowych;
  • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń pojazdów kolejowych.

Partnerem  szkoły w kształceniu uczniów będzie CARGO PKP S.A oraz PKP Intercity

Zajęcia zawodowe teoretyczne prowadzić będą fachowcy z przedsiębiorstw kolejowych, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywać się będą u pracodawców.

Szkoła przygotowuje absolwentów do wykonywania wybranego zawodu, uczy planowania kariery zawodowej, dobrze przygotowuje do egzaminów zewnętrznych i umożliwia dalsze kształcenie się .

ZAPISZ SIĘ