PROJEKT Lepszy start w zawodową przyszłość

Zapraszamy uczniów i nauczycieli

 

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W ŻYWCU ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH

do udziału w projekcie „Lepszy start w zawodową przyszłość."

 

Uczestnicy: Grupę docelową projektu stanowią: uczniowie oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu  w  Branżowej Szkole I Stopnia w Żywcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

 

 Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

1. Praktyki zawodowe/staże w celu podwyższenia jakości procesu kształcenia zawodowego Branżowej Szkoły I Stopnia w Żywcu

2. Kursy, szkolenia i doradztwo zawodowe dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Żywcu

3. Podniesienie kompetencji nauczycieli Branżowej Szkoły I Stopnia w Żywcu

4. Doposażenie pracowni zawodowej i warsztatów szkolnych Branżowej Szkoły I Stopnia w Żywc

 

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I Stopnia w Żywcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach  poprzez podniesienie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych  uczniów i uczennic dzięki kursom/szkoleniom zawodowym, oraz praktykom/stażom w przedsiębiorstwach oraz poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli zawodu dzięki kursom/szkoleniom zawodowym w przedsiębiorstwach, oraz poprzez rozwój współpracy szkół z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym i doposażenie szkolnych pracowni zawodowych w terminie 1.09.2018-31.08.2020.

 

 

 

Planowane efekty projektu:

Podniesienie aktywności zawodowej i wzrost zatrudnialności na przyjaznym i otwartym rynku pracy; Poprawa efektywności podmiotów rynku pracy; związane z poprawą konkurencyjności regionu: Rozwój przedsiębiorstw opartych o specyficzne potencjały województwa, w tym technologie kreowane w regionie i produkty lokalne; Rozwój nowych specjalizacji gospodarczych, w szczególności związanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu i rozwój przemysłów kreatywnych w regionie; Wzrost atrakcyjności miejsc pracy i jakości życia przyciągające do regionu nowych mieszkańców oraz tworzenie warunków sprzyjających powrotom młodych osób z emigracji.

 

 

Zespół Szkół w Żywcu

ul. H. Sienkiewicza 65, 34-300 Żywiec
tel.: 33 / 861-23-73, 861-43-46
fax: 33 / 861-43-46
www: szkoly.zywiec.zdz.pl
e-mail: zywiec@zdz.katowice.pl

 

W ramach projektu " LEPSZY START W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ " realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Nr projektu: RPSL.11.02.03-24-0800/17 .W lutym 2019 10-osobowa grupa uczniów Branżowej Szkoły I stopnia poznawała tajniki pracy Barmana i Baristy.

Uczestnicy w ciągu 30 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych zapoznalisię m.in.: ze sprzętem barowym, organizacją baru i obowiązkami barmana, podstawowymi sposobami i technikami miksowania napojów, sposobami podawania i prezentacji drinków i koktajli, a także sposobami rozliczania baru.

Zajęcia prowadzone były w pracowniach praktycznej nauki zawodu pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej. Dzięki temu uczniowie nabyli dodatkową wiedzę i umiejętności praktyczne tak ważne w przyszłości na rynku pracy.

Także w lutym 2019r. 5-osobowa grupa uczniów  Branżowej Szkoły I stopnia z kierunku operator obrabiarek skrawających rozpoczęła kurs "Kierowca wózka jezdniowego".

W ramach projektu w listopadzie 2019 rozpoczęliśmy kurs Spawania dla 5 uczniów z kierunku operator obrabiarek skrawających.

 

 

 

 

Pliki do pobrania