Projekty europejskie

Projekt "Europejski Fryzjer" w ramach programu ERASMUS + został skierowany do uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej: kierunek FRYZJER. W styczniu 2016r. pięć wybranych uczennic  po pozytywnym przejściu rekrutacji wyjechało do hiszpańskiej Granady na 3 tygodniowe praktyki zagraniczne. Kryteria rekrutacji to: 1) Złożenie przez kandydata CV, indywidualnego planu rozwoju 2) Frekwencja oraz średnia ocen z zakończonego przed rekrutacją semestru 3) Opinia samorządu Szkolnego 4) Opinia instruktora praktycznej nauki zawodu 4) Aktywność i zaangażowanie w działania szkoły i poza szkołą .

Uczennice odbyły praktyki w renomowanych salonach fryzjerskich a wolnym czasie zwiedzały Granadę ,Malagę oraz Sewillę.