Zespół Szkół w Żywcu

PARTNERZY

PKP CARGO S.A

 

Grupa PKP CARGO to największy w Polsce i przodujący w Unii Europejskiej operator kolejowych przewozów towarowych. W 2019 roku spółka osiągnęło  4,87 miliardów złotych przychodu i przewieźliśmy 108,6 mln ton towarów. Przyczynili się do wzrostu gospodarczego Polski, nieustannie rozwijając własny potencjał i kompetencje. Najważniejszą z nich jest transport kolejowy.

 

 

PKP Intercity Spółka Akcyjna

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który łączy centra dużych miast oraz popularne ośrodki turystyczne w kraju, a także umożliwia wygodne podróżowanie po Europie. Każdego dnia przewoźnik uruchamia około 400 pociągów.

 

Polregio sp.zo.o.

POLREGIO to największy pasażerski przewoźnik w Polsce. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża około 1900 pociągów zamawianych i finansowanych przez samorządy wojewódzkie. W ciągu roku z usług POLREGIO korzysta ponad 88 mln pasażerów. Pociągi POLREGIO zatrzymują się na ponad 1900 stacjach. Udział firmy w rynku kolejowych przewozów pasażerskich wynosi ponad 26%. Większościowym udziałowcem Spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (50% i jeden udział).

 

PKP Polskie Linie Kolejowe

 

 PKP Polskie Linie Kolejowe, w skrócie PKP PLK – spółka z grupy Polskie Koleje Państwowe, odpowiadająca za zarządzanie państwową siecią linii kolejowych w Polsce. Spółka odpowiada również za opracowywanie i aktualizowanie rozkładu jazdy pociągów w skali całego kraju

 

 KOMPUTRONIK S.ASzkoła ma zawarte Porozumienie o współpracy z firmą kOMPUTRONIK S.A w procesie kształcenia uczniów w zawodzie TECHNIK INFORMATYK

 Komputronik SA od 1996 roku dostarcza do polskich domów, przedsiębiorstw i instytucji publicznych najnowszy sprzęt komputerowy, oprogramowanie, akcesoria elektroniczne.

Potwierdzeniem wysokiej jakości produktów Spółki oraz świadczonych przez Spółkę usług, jak również troski o środowisko naturalne są m.in. posiadane certyfikaty jakości: ISO 9001:2008 oraz 14001:2004.

 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŻYWCU

 

Celem działalności MOSiR jest organizowanie działalności sportowej, rekreacyjnej i wypoczynkowej,  a w szczególności: udostępnianie własnych obiektów sportowych i rekreacyjnych  dla potrzeb kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Młodzież naszej szkoły na hali sportowej MOSIR realizuje zajęcia z wychowania fizycznego oraz bierze udział w różnych turniej spotowych.

 

Inne porozumienia zawarte z firmami w kształceniu  zawodowym :

 

1."BUD-MAL" w Żywcu

2."Usługi remontowo -budowalne i ślusarsko-spawalnicze"w Żywcu 

3. Cukiernia "ANIA" w Żywcu

4."RUNO-STYL"s.c  w Żywcu 

5.Salon Fryzjerski-B.Firlej  w Żywcu


 

 

O SZKOLE