Podanie o przyjęcie do szkoły

 Warunki przyjęcia do naszej szkoły:

1. świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej
2. zaświadczenie o wynikach egzaminu po 8 klasie
3. wniosek z  systemu rekrutacji elektronicznej Vulcan
4. podanie o przyjęcie do szkoły (plik do pobrania poniżej)
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
6. trzy fotografie
7. wpisowe– 70 zł (będzie ono wpłacane na indywidulany numer konta, który Państwu wygenerujemy)

 

  

Pliki do pobrania