o szkole

Zespół Szkół w Żywcu jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Prowadzimy kształcenie młodzieży i dorosłych w następujących typach szkół:

Branżowa Szkoła I stopnia :

-fryzjer

-kucharz

operator obrabiarek skrawających

-ślusarz

Technikum

-technik informatyk z innowacją e-sportową

-technik usług fryzjerskich

Policealne Studium Zawodowe

-technik bezpieczenstwa i higieny pracy

 

 

  • Oferujemy: praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów w ramach projektów europejskich, dodatkowe certyfikowane umiejętności poszukiwane na rynku pracy, a dla najlepszych stypendia.

 

  • Zapewniamy specjalistyczne pracownie lekcyjne, dostęp do internetu, profesjonalną kadrę nauczycielską.
  • Kształcimy w formie dziennej i zaocznej,
  • Opłaty czesnego - tylko przez 10 miesięcy (bez wakacji)
  • Możliwość uzyskania stypendium w postaci obniżki czesnego za dobre wyniki w nauce oraz możliwość ubiegania się o stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
  • Posiadamy pracownię informatyczną z tablicą multimedialnąz  oraz bezpłatnym dostępem do internetu dla uczniów i słuchaczy szkoły
  • Posiadamy bibliotekę szkolną wraz z wieloma pomocami dydaktycznymi
  • Gwarantujemy wysoki poziom nauczania oraz przyjazną i miłą atmosferę
  • Wydajemy zaświadczenia do ZUS i inne.
  • honorujemy  Kartę Dużej Rodziny

 

Pliki do pobrania