PROJEKT "KUCHARZ DOSKONAŁY"

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Żywcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach z dniem w okresie 01.09.2013 do 31.08.2014 realizowła 

Projekt"Kucharz Doskonały"

Priorytet : Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

  Działanie:  9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

W projekcie udział wzięli uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej na kierunku kucharz.Potrzeba realizacji projektu wynikała z konieczności nabycia przez uczniów kwalifikacji zawodowych na najwyższym poziomie, jak również z potrzeby dostarczenia im znajomości języków obcych oraz kształtowania postaw przedsiebiorczych.

Wszyscy uczestnicy projektu dostali materiały potrzebne do nauki j.słowackiegio i czeskiego (książki, e-booki,pendrive itp.) oraz odzież ochronną na zajęcia w pracowni gastronomicznej.

W trakcie projektu w ramach zajec pozalekcyjnych uczestnicy mieli zajecia pozalekcyjne  z:

-języka słowackiego

-języka czeskiego

-zajęcia praktyczne na pracowni gastronomicznej

Uczestnicy odbywali praktyki pozaszkolne w lokalach gastronomicznych.

Szkoła otrzymała także nowoczesne wyposażenie pracowni gastronomicznej  m.in.: piecie, urządzenie do pakowania próżniowego, miksery,urządzenie do gotowania souse vide.

Wszyscy uczniowe bardzo aktywnie uczestniczyli w projekcie

 We wrześniu w miesięczniku nad "Soła i Koszarawą" ukazał się artykuł podsumowujący projekt.

Film z realizacj projektu można obejrzeć wpisując poniższy adres:

https:/www.youtube.com/watch?v=gVXoy3oC3CM