Wykaz szkół i kierunków kształcenia - Żywiec

Szkoła Kierunek/Kurs Wpisowe Czesne

Branżowa Szkoła I Stopnia

Fryzjer

50 zł

120 zł

Zapisz się

Klasa wielozawodowa

50 zł

120 zł

Kucharz

50 zł

120 zł

Mechanik pojazdów kolejowych

50 zł

120 zł

Branżowa Szkoła II Stopnia

Technik żywienia i usług gastronomicznych - NOWOŚĆ

50 zł

180 zł

Zapisz się

Technikum

Technik informatyk

50 zł

160 zł

Zapisz się

Technik transportu kolejowego

50 zł

160 zł