Wykaz szkół i kierunków kształcenia - Żywiec

Szkoła Kierunek/Kurs Wpisowe Czesne

Branżowa Szkoła I Stopnia

Fryzjer

50 zł

100 zł

Zapisz się

Klasa wielozawodowa

50 zł

100 zł

Kucharz

50 zł

100 zł

Mechanik pojazdów kolejowych - NOWOŚĆ

50 zł

100 zł

Operator obrabiarek skrawających

50 zł

100 zł

Branżowa Szkoła II Stopnia

Technik mechanik - NOWOŚĆ

50 zł

180 zł

Zapisz się

Technik usług fryzjerskich

50 zł

180 zł

Technik żywienia i usług gastronomicznych - NOWOŚĆ

50 zł

180 zł

Technikum

Technik informatyk

50 zł

140 zł

Zapisz się

Technik transportu kolejowego - NOWOŚĆ

50 zł

140 zł

Technik usług fryzjerskich

50 zł

140 zł