Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa celem wykorzystania zgodnie z § 11 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2002 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w tym lektur szkolnych, beletrystyki oraz pozycji popularno-naukowych.

Celem Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów .Wielu uczniów nie siega po pozycje z biblioteki szkolnej tłumacząc to tym , że brakuje intersująccyh ich nowości wydawniczych, a więc premier wydawniczych, książek atrakcyjnych dla młodego czytelnika zarówno pod względem treści  jak i pod względem grafiki.Doposażenie biblioteki szkolnej w atrakcyjne dla uczniów książki, ułatwi realizację celów kształcenia w zakresie edukacji czytelniczej  okreslonych  w podstwie programowej kształcenia ogólnego oraz będzie wpływać na rozwój zaintersowań  dzieci  i młodzieży , w tym kształtowanie twórczych postazaw.

 

W planie jest zakupienie nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa m.in.:

 

 1. „Biblia Papieska – z komentarzami Świętego Jana Pawła II”
 2. „Śpiewnik Pielgrzyma „
 3. „Opowieści Biblijne”
 4. „Encyklopedia  -Poznajemy Świat”
 5. „Moja Encyklopedia-Muzyka ,Taniec, Teatr”
 6. „Świat Nauki”
 7. „Tajemnice Życia”
 8.  „Zagadki z Historii Polski i Świata „
 9. „Księga wynalazków „
 10. „Kuchnia Polska”

 oraz lektur szkolnych do Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Gimnazjum.

W ramach w.w projektu ogłaszamy KONKURSY :

 

 

1.Konkurs na uważne czytanie - odbędzie się we wtorek , 18.10.2016 na lekcji 4 w sali 6 .Uczniowie otrzymają tekst  z pytaniami sprawdzającmi umiejętność czytania ze zrozumieniem.

Aktualizacja 18.10.2016  Dziś  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  odbył się w naszej szkole I Szkolny Konkurs Uważnego Czytania.10 uczniów z Gimnajzum  oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej napisało test sprawdzający umiejętnośąci czytania ze zrozumieniem, formułowania wniosków oraz porządkowania informacji.Zwycięzcy otrzymają dyplomy.

WYNIKI KONKURSU NA UWAŻNE CZYTANIE

 

L.p.

Miejsce

Imię i nazwisko

Punktacja

1

I

Szymon Łajczak

10/12 p.

2

II

Ewelina Mika

9/12 p.

3

III ex aequo

Marta Koźlik

8/12 p.

4

III ex aequo

Natalia Michulec

8/12 p.

5

III ex aequo

Patrycja Haręźlak

8/12 p.

 

 

 

 

 

2.Konkurs na recenzję książki-napiszcie recenzję ulubionej książki , która zachęci rówiesników do jej przeczytania.Na Wasze prace czekamy do 31.10.2016r.

 

3.Konkurs literacki "Mój ulubiony bohater literacki "-opisz postać literacką, która zmieniała Twoje życie lub sprawiła, że inaczej patrzysz na świat . Zrób to w ciekawej, oryginalnej formie.Podpisane prace należy składać do 30 .11.2016r

 

4.W dniu 23 listopada młodzież naszej szkoły odwiedziła Bibliotekę Pedagogiczną w Żywcu

Młodzież wzięła udział w prezentacji multimedialnej, zobaczyła zbiory książek- ok.40 tys.woluminów , czasopism pedagogicznych , psychologiczych i metodycznych , zbiory audiwizualne oraz zbiory bibligraficzne itp.

Przedstawiono warsztat informacji jak korzystać z katalogu internetowego i tradycyjnego biblioteki.Młodzież miała możliwość zapisania sie do biblioteki i otrzymała ulotki zachęcające do korzystania z usług biblioteki pedagogicznej.

 

5.W dniu 21 grudnia zostanie przprowadzonyy konkurs czytelniczyz historii "Dziewczyny z Syberii"

 

 

 

 

 

 

 

 

5.W dniu 24 listopada młodzież naszej szkoły odwiedziła Żywiecką Bibliotekę Samorządową.W trakcie wizyty młodzież zapoznała się z księgozbiorem biblioteki, dowiedziała się jakie sa zasadny czytelni i wypożyczalni oraz jak korzystać z katalogu bibliotecznego.

 

 

 

6.W ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" nasza szkoła organizuje od miesiąca grudnia Konkurs Czytelniczy "Biblioteka w szkole".
Klasa , która przeczyta najwięcej książek w ciągu miesiąca zostanie nagrodzona na apelu szkolnym. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału i .......czytania

Dokładnych informacji na temat wszystkich konkursów udziela Pani mgr Paulina Madejka.

Wszyscy uczestnicy otrzymają oceny z aktywności , natomiast zwycięzcy -atrakcyjne nagrody .

ZDZ - Zespół Szkół w Żywcu

Nowości wydawnicze zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa -Priorytet 3 już w szkolnej bibliotece ...ZAPRASZAMY do korzystania

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie Projektu „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w Zespole Szkół w Żywcu ZDZ Katowice

 

Sprawozdanie z realizacji Projektu „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
Projekt realizowany był od sierpnia 2016r. roku do grudnia2016r.

Organizacja pracy biblioteki dostosowana jest do potrzeb uczniów. W ramach  kwoty dotacji zakupiono 157 książek. Planowane zakupy  konsultowano z uczniami, rodzicami i nauczycielami. Uwzględniono też potrzeby osób niepełnosprawnych.

Uczniowie mają możliwość wypożyczania książek w wakacje i ferie zimowe

 

Cele Programu

Czytanie jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, to jedna z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w procesie kształcenia. Ważne jest, aby zainteresować ucznia czytaniem na każdym etapie edukacji. Każdy uczeń powinien mieć łatwy dostęp do książek, które go zainteresują, wciągną, zaintrygują. Jest to jeden z najbardziej skutecznych sposobów rozwijania u dziecka zainteresowań, kompetencji czytania ze zrozumieniem oraz kształtowania u niego nawyku czytania i spowodowania, aby sięgało po książki również w dorosłym życiu.

Cele szczegółowe:

 • wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów

 • zwiększenie atrakcyjności oferty biblioteki szkolnej przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach biblioteki

 • wzrost dostępności książek w bibliotece szkolnej

 • rozwój współpracy pomiędzy biblioteką szkolną a biblioteką publiczną oraz biblioteką pedagogiczną w Żywcu

 

 

W ramach  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  zorganizowano Konkursy :

 

1. Szkolny Konkurs Uważnego Czytania.10 uczniów z Gimnazjum  oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej napisało test sprawdzający umiejętności czytania ze zrozumieniem, formułowania wniosków oraz porządkowania informacji. Zwycięzcy otrzymali  dyplomy.

2.Konkurs na recenzję książki-uczestnicy konkursu napisali  recenzję ulubionej książki , która miała zachęcić rówieśników do jej przeczytania..

3.Konkurs literacki "Mój ulubiony bohater literacki "- uczestnicy konkursu opisywali postać literacką, która zmieniła ich  życie lub sprawiła, że inaczej patrzą na świat . Zrobili  to w ciekawej i oryginalnej formie.

4. Konkurs Czytelniczy "Biblioteka w szkole".
Klasa , która przeczyta najwięcej książek w ciągu miesiąca zostanie nagrodzona na apelu szkolnym.

W dniu 23 listopada młodzież naszej szkoły odwiedziła Bibliotekę Pedagogiczną w Żywcu Młodzież wzięła udział w prezentacji multimedialnej, zobaczyła zbiory książek- ok.40 tys. woluminów , czasopism pedagogicznych , psychologicznych i metodycznych , zbiory

W dniu 24 listopada młodzież naszej szkoły odwiedziła Żywiecką Bibliotekę Samorządową.  W trakcie wizyty młodzież zapoznała się z księgozbiorem biblioteki, dowiedziała się jakie są zasady czytelni i wypożyczalni oraz jak korzystać z katalogu bibliotecznego. Przedstawiono warsztat informacji jak korzystać z katalogu internetowego i tradycyjnego biblioteki. Młodzież miała możliwość zapisania się do biblioteki i otrzymała ulotki zachęcające do korzystania z usług biblioteki pedagogicznej

W związku z tym, że do biblioteki zakupiono wiele nowości czytelniczych w znacznym stopniu wzrosła liczba osób wypożyczających i odwiedzających bibliotekę.