Warunki rekrutacji

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

DO SZKÓŁ MŁODZIEŻOWYCH (Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia)

 • świadectwo ukończenia Gimnazjum/8-letnej Szkoły Podstawowoej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego / sprawdzianu
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 • 3 fotografie
 • wpłacenie wpisowego

DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

Policealne Studium Zawodowe

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowoej)
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 • 3 fotografie
 • wpłacenie wpisowego