Leonardo da Vinci

Tytuł projektu „Kreatywny fryzjer w nowoczesnej Europie” – nr 2013-1-PL1-LEO01-37378 to Projekt Mobilności , który realizowany był przez Technikum Fryzjerskie w Żywcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w ramach Programu Leonardo da Vinci, będącego komponentem programu "Uczenie się przez całe życie".

Projekt zakładał trzytygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe w salonach fryzjerskich w Hiszpanii dla grupy 10 uczniów kierunek technik usług fryzjerskich.

Celem projektu było :

  • podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów
  • przygotowanie młodzieży do wykorzystania zdobytych doświadczeń oraz wiedzy na rynku pracy
  • ułatwienie rozwoju osobistego
  • podniesie kwalifikacji językowych uczniów.