Nauczanie zdalne

19.10.2020

Zgodnie z decyzją Rządu RP, w okresie od 19 października 2020r. (poniedziałek) do odwołania zajęcia w szkołach średnich (z wyjątkiem zajęć praktycznych) odbywać się będą w formie zdalnej zgodnie z obowiązującym w szkole planem nauczania,czyli nauczyciele będą prowadzić zajęcia dydaktyczne online korzystając z platformy Ms Teams, ponadto uczniowie otrzymają materiały dydaktyczne, linki, zadania, inne do wykonania na platformie LIBRUS. Jeżeli będzie konieczność uczniowie mogą porozumiewać się z nauczycielami pisemnie poprzez dziennik elektroniczny i inne komunikatory  które wskażą im prowadzący zajęcia.
Bardzo proszę na bieżąco sprawdzać wiadomości i ogłoszenia w LIBRUSIE.