Operator obrabiarek skrawających -Branżowa Szkoła I stopnia

5.06.2019

Kwalifikacja MG.19 https://www.zdz.katowice.pl/opis-kwalifikacji#MG19

Zadania zawodowe

  • przygotowywanie obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki
  • wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej
  • wykonywanie programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej
  • Po zdaniu egzaminu absolwent zdobywa kwalifikacje M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

Miejsce odbywania praktyk:

  • szkoła gwarantuje miejsce zajęć praktycznych – W kl.I-II zajęcia odbywają się  w pracowni szkolnej, w kl.III szkoła zapewnia praktyki u pracodawców.

Możliwości zatrudnienia

Operator obrabiarek skrawających jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym w sobie umiejętnościwłaściwe dla tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych. Operatorobrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczneobrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarkisterowane numerycznie. W ostatnim okresie kształcenia przewiduje sięspecjalizację: operator obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC).

Jego zadania obejmują:

· przygotowanie stanowiska pracy (zaznajamianie się z dokumentacją  techniczną, przygotowanie narzędzi),

· ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy obrabiarek skrawających,

· uruchamianie, realizację obróbki i zatrzymywanie obrabiarek skrawających,

· wykrywanie nieprawidłowości w pracy obrabiarek i powiadamianie odpowiednich służbkonserwatorsko-remontowych,

· obsługiwanie przyrządów i narzędzi pomiarowych do sprawdzania jakości wykonanej obróbki,

· utrzymywanie stanowiska pracy z uwzględnieniem zasad racjonalnej organizacji pracy