Podanie o przyjęcie do szkoły

 Warunki przyjęcia do naszej szkoły:

1. świadectwo ukończenia Gimnajzum /Szkoły Podstawowoej
2. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ sprawdzianu
3. wydruk z logowania w systemie Vulcan (podczas rejestracji elektronicznej- nie jest warunkiem koniecznym)
4. podanie o przyjęcie do szkoły (plik do pobrania poniżej)
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (bezpłatne zaświadczenie od lekarza rodzinnego)
6. trzy fotografie
7. wpisowe– 50 zł (będzie ono wpłacane na indywidulany numer konta, który Państwu wygenerujemy)

 

    W celu ułatwienia ścieżki naboru do szkół udostępniamy Podanie o przyjęcie, które można już wysyłać na adres e-mail zywiec@zdz.katowice.pl Pozwoli to na szybsze wygenerowanie indywidualnego numeru konta i opłacenie wpisowego.

 

Pliki do pobrania