Powrót do szkoły-informacje

2.09.2020

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie!

 

W związku z rozpoczęcia nowego roku szkolnego, przekazujemy Państwu krótkie, niezbędne informacje o organizacji pracy i nauki w Zespole Szkół w Żywcu

Nowy rok szkolny rozpocznie się w naszych szkołach zajęciami stacjonarnymi
w reżimie sanitarnym opublikowanym na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/ i Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl.

 

Ze względu na reżim sanitarny spowodowany COVID-19 będzie ono przebiegało inaczej niż
w poprzednich latach. W tym dniu zaplanowaliśmy spotkania uczniów z wychowawcami.
Z uwagi na obowiązujący stan epidemiologiczny, rezygnujemy z uroczystej inauguracji roku szkolnego i ograniczymy się do przekazania niezbędnych informacji.

Ponadto podajemy kilka ważnych zaleceń obowiązujących w reżimie sanitarnym:

Uczniowie przychodzą do szkoły na wyznaczona godzinę oraz wchodzą i wychodzą ze szkoły wyznaczonym wejściem, unikają zbędnego przemieszczania się w szkole oraz mają własny długopis, notatnik, maseczkę i rękawiczki jednorazowe.
Po wejściu do szkoły wszyscy są zobowiązani do zdezynfekowania rąk oraz poddania się pomiarowi temperatury.
Wszyscy uczniowie mają obowiązek zasłaniać usta i nos maseczką lub przyłbicą, natomiast po zajęciu miejsc w salach mogą je zdjąć.
Do szkoły może wejść osoba bez wyraźnych objawów chorobowych, nieprzebywająca na kwarantannie czy w izolacji z pełnym wymaganym zabezpieczeniem sanitarnym.