Zespół Szkół w Żywcu

Nasze wybrane szkoły i kierunki kształcenia

Kształcimy w zawodach: fryzjer, technik usług fryzjerskich,technik informatyk z innowacją e-sportową ,kucharz, operator obrabiarek skrawających oraz technik bezpieczeństwa i  higieny pracy .
Oferujemy
: praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów w ramach projektów europejskich, dodatkowe certyfikowane umiejętności poszukiwane na rynku pracy,  dla najlepszych stypendia.
Zapewniamy:
specjalistyczne pracownie lekcyjne, dostęp do internetu, profesjonalną kadrę nauczycielską.

Zespół Szkół w Żywcu

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. H. Sienkiewicza 65 , 34-300 Żywiec

Aktualności Zobacz wszystkie »

Mechanik pojazdów kolejowych-Nowość

18.09.2020

Jeszcze możesz przyjść do naszej szkoły - poznaj ofertę

18.09.2020

Powrót do szkoły-informacje

2.09.2020

Film o naszej szkole

4.08.2020

KIERUNKI KOLEJOWE -NOWOŚĆ

23.07.2020

Nabór elektroniczny VULCAN

15.06.2020