Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Zespół Szkół w Żywcu

Nasze wybrane szkoły i kierunki kształcenia

Kształcimy w zawodach: fryzjer, technik usług fryzjerskich,technik informatyk z innowacją e-sportową ,kucharz, operator obrabiarek skrawających oraz technik bezpieczeństwa i  higieny pracy .
Oferujemy
: praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów w ramach projektów europejskich, dodatkowe certyfikowane umiejętności poszukiwane na rynku pracy,  dla najlepszych stypendia.
Zapewniamy:
specjalistyczne pracownie lekcyjne, dostęp do internetu, profesjonalną kadrę nauczycielską.

Zespół Szkół w Żywcu

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. H. Sienkiewicza 65 , 34-300 Żywiec

Aktualności Zobacz wszystkie »

Trwa nabór

22.07.2019

Technik informatyk z innowacją e-sport - Technikum

5.06.2019

Operator obrabiarek skrawających -Branżowa Szkoła I stopnia

5.06.2019

Fryzjer -Branżowa Szkoła I stopnia

5.06.2019

Kucharz -Branżowa Szkoła I stopnia

5.06.2019

Nabór elektroniczny już od 13 maja.

8.05.2019