Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Zespół Szkół w Żywcu

Nasze wybrane szkoły i kierunki kształcenia

Kształcimy w zawodach: fryzjer, technik usług fryzjerskich,technik informatyk z innowacją e-sportową ,kucharz, operator obrabiarek skrawających, ślusarz oraz technik bezpieczeństwa i  higieny pracy .
Oferujemy
: praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów w ramach projektów europejskich, dodatkowe certyfikowane umiejętności poszukiwane na rynku pracy, a dla najlepszych stypendia.
Zapewniamy:
specjalistyczne pracownie lekcyjne, dostęp do internetu, profesjonalną kadrę nauczycielską.

Zespół Szkół w Żywcu

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. H. Sienkiewicza 65 , 34-300 Żywiec

Aktualności Zobacz wszystkie »

TECHNIK INFORMATYK Z INNOWACJĄ E-SPORTOWĄ

16.02.2018

O czym warto pamiętać przed feriami ?

25.01.2018

Projekt "Praktyki europejskie szansą na rozwój zawodowy"

25.01.2018

Szkoła Policealna- nabór na luty 2018 rozpoczęty !

14.12.2017

"Śniadanie daje moc"

3.11.2017

Program "Bezpieczna +"

28.09.2017