Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Zespół Szkół w Żywcu


Nasze wybrane szkoły i kierunki kształcenia

Kształcimy w zawodach: fryzjer, technik usług fryzjerskich,technik informatyk z innowacją e-sportową ,kucharz, operator obrabiarek skrawających, ślusarz oraz technik bezpieczeństwa i  higieny pracy .
Oferujemy
: praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów w ramach projektów europejskich, dodatkowe certyfikowane umiejętności poszukiwane na rynku pracy, a dla najlepszych stypendia.
Zapewniamy:
specjalistyczne pracownie lekcyjne, dostęp do internetu, profesjonalną kadrę nauczycielską.

Zespół Szkół w Żywcu

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. H. Sienkiewicza 65 , 34-300 Żywiec

Aktualności Zobacz wszystkie »

Szkoła policealna -Technik BHP-

12.06.2018

NOWY KIERUNEK !! TECHNIK INFORMATYK Z E-SPORTEM

11.06.2018

Podsumowanie projektu "Praktyki europejskie szansą na rozwój zawodowy” współfinansowanego w ramach programu Unii Europej­skiej ERASMUS +

30.05.2018

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

17.05.2018

Wybierz Szkołę Branżową i dobry zawód !

14.05.2018

DZIEŃ OTWARTY 17 maj 2018

7.05.2018