Erasmus + 2014 --

W ramach programu ERASMUS + uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żywcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach wzięli udział w projekcie „Mistrzowie Kuchni Europejskiej”. W ramach w/w/ projektu grupa 10 uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej z kierunku Kucharz w dniach 10.01.2015 do 31.01.2015 odbyła 3 tygodniowe praktyki w hiszpańskiej Granadzie. Uczniowie zdobywali nowe doświadczenia w hiszpańskich restauracjach oraz lokalach gastronomicznych pod okiem najlepszych szefów kuchni. W czasie wolnym wyjeżdżali wraz z opiekunem do Sewilli, w góry Sierra Nevada a także do Malgi a także zwiedzali okoliczne zabytki . Wyjazd uczniów poprzedziły dodatkowe zajęcia z : -Języka hiszpańskiego -języka angielskiego -zajęcia pedagogiczno-kulturowe. Młodzież otrzymała ramach projektu :słowniki polsko-hiszpańskie, polsko-angielskie, przewodniki, oraz płyty CD do nauki j. hiszpańskiego. Każdy z uczniów otrzymał dokument potwierdzający odbycie praktyk zagranicznych Europass.

W dniu 29 kwietnia odbyła się w naszym Zespole Szkół ę Konferencja podsumowująca Projekt "Mistrzowie Kuchni Europejskiej" z programu ERASMUS +. Wśród przybyłych gości znaleźli sie m.in. Wiceprezes Zarządu ZDZ Katowice -Pani Halina Kasznia, Dyrektor Powiatowego Urządu Pracy-Pani Beata Kliś, Poseł na sejm RP -Pani Małgorzata Pępek, Wiceburmistrz Miasta Żywca-pan Marek Czul oraz wielu innych znakomitych gości. Uczestnicy Projektu gotowali oraz prezentowali potrawy kuchni hiszpańskiej ,przedstawili preznetację audiowizualną "Wspomnienia z Hiszpanii".Pan Dyrektor przedstawił główne założenia Projektu "Mistrzowie Kuchni Europejskiej" oraz innych projektów realizowanych w szkole.Na zakończenie odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów uczestnictwa w projekcie.