BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia - KUCHARZ

KUCHARZ

ZAPISZ SIĘ


 Kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przechowywania żywności,
 • sporządzania potraw i napojów oraz wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

W zakładzie gastronomicznym kucharz przyjmuje surowce żywnościowe i zabezpiecza je przed zepsuciem, w odpowiedni sposób je magazynując lub utrwalając. Ocenia i dobiera żywność przeznaczoną do produkcji. Przeprowadza obróbkę wstępną i przygotowuje półprodukty do obróbki cieplnej.

Stosuje różne metody obróbki cieplnej. Do obróbki surowców i półproduktów, ale także do ekspedycji potraw wykorzystuje nowoczesne urządzenia gastronomiczne. Wykańcza potrawy i napoje oraz porcjuje je do odpowiednich naczyń, stosując aktualne trendy w zakresie aranżacji potraw i napojów. Zna zasady organizacji pracy przy obsłudze konsumenta.

Wie na czym polega planowanie i rozliczanie produkcji. Wykonując swoje zadania zawodowe dba o właściwe bezpieczeństwo zdrowotne sporządzanych potraw i napojów, przestrzegając procedur obowiązujących w gastronomii. Zna podstawy żywienia i przestrzega zasad racjonalnego żywienia.

Uczeń kształcący się na kierunku kucharz:

 • Pozna zasady i nauczy się sporządzania potraw i napojów zgodnie z technologią gastronomiczną,
 • Nauczy się sztuki dekorowania i podawania potraw i napojów,
 • Pozna potrawy kuchni polskiej i kuchni innych narodów,
 • Nauczy się obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie sporządzania potraw i napojów,
 • Pozna kompetencje personalne i społeczne,
 • Pozna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Nauczy się podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Nauczy się języka ukierunkowanego zawodowo,
 • Pozna podstawy kształcenia zawodowego,
 • Nauczy się zasad żywienia,
 • Dowie się, jak wykorzystywać receptury kulinarne, planować i rozliczać produkcję itd.

Miejsce odbywania praktyk:

 • szkoła gwarantuje miejsce zajęć praktycznych — zajęcia odbywają się  w pracowni szkolnej.

Możliwości zatrudnienia:

 • zakłady gastronomiczne typu otwartego: np. restauracje, bary, jadłodajnie, puby, kawiarnie, zakłady cateringowe, drobne punkty gastronomiczne itp
 • zakłady gastronomiczne typu zamkniętego: np. stołówki przedszkolne, szkolne, szpitalne, wojskowe, sanatoryjne, wczasowe, itp.

 ZAPISZ SIĘ