Warunki rekrutacji

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

Zespół Szkół  w Żywcu

ul. Sienkiewicza 65, 34-300 Żywiec

tel.:33 8612373 fax 338614346
 
e-mail: s-zywiec@zdz.katowice.pl

Szkoła posiadająca uprawnienia szkoły publicznej.

Zapraszamy do naszych szkół

 

 

  • świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej

  • zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po 8 klasie

  • podanie o przyjęcie do szkoły

  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu

  • 3 fotografie

  • wpłacenie wpisowego