Mechanik pojazdów kolejowych

MECHANIK POJAZDÓW KOLEJOWYCH

ZAPISZ SIĘ

CELE KSZTAŁCENIA:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów kolejowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji TKO.09. Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów kolejowych:

  • naprawiania części, maszyn i urządzeń pojazdów kolejowych;
  • montażu maszyn i urządzeń w pojazdach kolejowych;
  • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń pojazdów kolejowych.

Miejsce odbywania praktyk: pracownie szkole oraz partnerzy w kształceniu zawodowym

Nasi partnerzy w kształceniu:

  • PKP Intercity Spółka Akcyjna
  • POLREGIO Sp.zo.o.
  • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
  • PKP CARGO S.A
  • Koleje Śląskie

 

Oferujemy atrakcyjny program stypendialny!


 

 

Zajęcia zawodowe teoretyczne prowadzi wykwalifikowana kadra z przedsiębiorstw kolejowych, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywać się będą u pracodawców.

Szkoła przygotowuje absolwentów do wykonywania wybranego zawodu, uczy planowania kariery zawodowej, dobrze przygotowuje do egzaminów zewnętrznych i umożliwia dalsze kształcenie się.

ZAPISZ SIĘ