ERASMUS +2022

Projekt
Tytuł projektu „Zawodowcy w Europie”

Numer wniosku 2022-1-PL01-KA122-VET-000079012


Cele projektu:

  • podniesienie motywacji uczniów, zapobieganie wykluczeniu i nieporadności zawodowej oraz przedwczesnemu kończeniu nauki,
  • podniesienie kompetencji językowych uczestników projektu, przełamanie barier językowych, motywacja do dalszego kształcenia w zakresie języków obcych,
  • zdobywanie nowych kompetencji zawodowych w zakresie szkolenia praktycznego,
  • podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i kadry w zakresie nauczania i uczenia się.

Czas trwania projektu: 12miesięcy

Cel wyjazdu: praktyki zagraniczne w Hiszpanii (Granada)

Terminy wyjazdu: 27marca 2023r. - 17 kwietnia 2023r.

Grupa uczestników: 12 uczniów

 

 

I. Spotkania informacyjne

Akcję informacyjną o organizacji wyjazdu na zagraniczne praktyki w ramach programu Erasmus+ rozpoczęto w szkole już w II półroczu roku szkolnego 2021/2022.  W listopadzie i grudniu 2022r. dyrektor szkoły zapoznał uczniów ze szczegółami przewidywanego na marzec i kwiecień  wyjazdu na staże zagraniczne 12 uczniów.

 

II. Rekrutacja uczestników projektu

W grudniu 2022r. komisja rekrutacyjna ogłosiła regulamin rekrutacji do projektu Erasmus+. Informację o rekrutacji zamieszczono w gablocie szkolnej. W grudniu i styczniu  odbyły się w naszej szkole rozmowy kwalifikacyjne, testy z j.angielskiego , matematyki , przedmiotów zawodowych .Komisja brała pod uwagę opinie nauczycieli przedmiotów zawodowych wychowawców, pedagoga szkolnego oraz wyniki nauczania i frekwencję, uzyskane przez kandydatów w ubiegłym roku szkolnym.Wyłoniono uczestników projektu:

- technik informatyk 8 uczniów

- technik trasnportu kolejowego 4 uczniów.

 

 

 

 

III  Praktyki w Granadzie

27 marca br. 12 osobowa grupa uczestników projektu Erasmus+ 2022-1-PL01-KA122-VET-000079012
wyruszyła sa,olotem  w podróż do Hiszpanii.

Celem wyjazdu są trwające trzy tygodnie praktyki zagraniczne w zawodach: technik informatyk i technik transportu kolejowego . Nocleg, wyżywienie, program kulturowy i miejsca praktyk zorganizowała firma Mobility Projects z którą nasza szkoła od wielu lat współpracuje.

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania