Technik transportu kolejowego

ZAPISZ SIĘ

Oferujemy atrakcyjny program stypendialny !

  

Kim jest technik transportu kolejowego?

Technik transportu kolejowego musi odznaczać się umiejętnością bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego, sprawnie posługiwać się przepisami kolejowymi, musi umieć wypełniać dokumentację związaną z procesem przewozowym oraz obsługiwać urządzenia sterowania ruchem kolejowym, znać budowę i obsługę taboru kolejowego, organizację pracy przewozowej, a także dokonywać sprzedaży usługi transportowej.

Zajęcia zawodowe teoretyczne prowadzić będzie wykwalifikowana kadra z przedsiębiorstw kolejowych, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywać się będą u pracodawców. Szkoła przygotowuje absolwentów do wykonywania wybranego zawodu, uczy planowania kariery zawodowej, dobrze przygotowuje do egzaminów zewnętrznych i umożliwia dalsze kształcenie się na uczelniach wyższych lub w szkołach policealnych.

Po ukończeniu szkoły możesz pracować jako

CELE KSZTAŁCENIA

Jako absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik transportu kolejowego będziesz przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów:

 • organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu
 •  obsługiwania urządzeń sterowania ruchem, łączności i infrastruktury kolejowej
 • nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej

w zakresie kwalifikacji TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych:

 • planowania i organizowania pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych
 •   zarządzania taborem kolejowym
 •   przygotowania do odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób
 • zestawiania, rozrządzania i obsługi pociągów

Nasi partnerzy w kształceniu:

 • PKP Intercity Spółka Akcyjna
 • POLREGIO Sp.zo.o.
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A 
 • PKP CARGO S.A
 • Koleje Śląskie

 

 

 ZAPISZ SIĘ