Technik transportu kolejowego

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO-NOWOŚĆ

Zapisz się

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

 • TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
 • TKO.08.Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik transportu kolejowego powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji TKO.07.Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów:

 • organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu
 •  obsługiwania urządzeń sterowania ruchem, łączności i infrastruktury kolejowej
 • nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej

w zakresie kwalifikacji TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych:

 • planowania i organizowania pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych
 •   zarządzania taborem kolejowym
 •   przygotowania do odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób
 • zestawiania, rozrządzania i obsługi pociągów

Nasi partnerzy w kształceniu :

 • PKP Intercity Spółka Akcyjna
 • POLREGIO Sp.zo.o.
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A 
 • PKP CARGO S.A
 • Koleje Śląskie

Po ukończeniu szkoły możesz pracować jako: dyżurny(a) ruchu, nastawniczy(a), manewrowy (a),

konduktor, kasjer(ka), dyspozytor(ka), kierownik pociągu. Będziesz mógł( mogła) kontynuować

naukę na studiach na wydziale transportu, logistyki. ruch pociągów, obsługiwać urządzenia

sterownia ruchem kolejowym, planować przewozy pasażerskie i towarowe, nadzorować obsługę

pociągów, wykonywać manewry kolejowe.

Kim jest technik transportu kolejowego

Technik transportu kolejowego musi odznaczać się umiejętnością bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego, sprawnie posługiwać się przepisami kolejowymi, musi umieć wypełniać dokumentację związaną z procesem przewozowym oraz obsługiwać urządzenia sterowania ruchem kolejowym, znać budowę i obsługę taboru kolejowego, organizację pracy przewozowej, a także dokonywać sprzedaży usługi transportowej.

Zajęcia zawodowe teoretyczne prowadzić będzie wykwalifikowna kadra z przedsiębiorstw kolejowych, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywać się będą u pracodawców.

Szkoła przygotowuje absolwentów do wykonywania wybranego zawodu, uczy planowania kariery zawodowej, dobrze przygotowuje do egzaminów zewnętrznych i umożliwia dalsze kształcenie się na uczelniach wyższych lub w szkołach policealnych.

 

Oferujemy atrakcyjny program stypendialny !

  

 

Zapisz się