Erasmus+ 2017

 

 

Projekt" Praktyki europejskie szansą na rozwój zawodowy"

nr.2017-1-PL01-KA102-036303

Akcjia 1. Sektor: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

OKRES REALIZACJI-01.12.2017- 30.11.2018

 

Celem głównym projektu jest podniesienie i udoskonalenie umiejętności zawodowych 10-ciu uczniów ZSZ Żywiec w zawodzie kucharz w czasie trzytygodniowych praktyk realizowanych Hiszpanii

Cele szczegółowe:
- ułatwienie rozpoczęcia funkcjonowania na rynku pracy
- pokazanie uczniom możliwości mobilności zawodowej i odnoszenia sukcesów zawodowych
- praktyka pod okiem mistrzów kulinarnych
-rozwijanie cech przedsiębiorczości (efektywność, operatywności, przebojowość), które ułatwią zakładanie własnej działalności gospodarczej,
- poszerzenie wiedzy i umiejętności, oraz kompetencji zawodowych uczniów,
- zapoznanie się z tradycyjną kuchnią hiszpańską,
- doskonalenie znajomości języków obcych w tym wykorzystanie języka obcego w praktyce, w szczególności w sytuacjach stricte zawodowych (język obcy branżowy),
- ułatwienie rozwoju zawodowego uczniów,
- nauka pracy w zespole międzynarodowym.

Oczekiwane rezultaty:
- nabyte nowe umiejętności zawodowe i metody pracy zawodowej
- uzyskanie certyfikatów potwierdzających udział w praktykach zagranicznych
- uzyskanie certyfikatów potwierdzających przygotowanie językowe i kulturowe
- wzrost konkurencyjności uczestników projektu na rynku pracy

 

W marcu 2018r. dziesięciu wybranych uczniów po pozytywnym przejściu rekrutacji wyjechało do WALENCJI na 3 tygodniowe praktyki zagraniczne do restauracji.

Kryteria rekrutacji to:

1. Kandydaci byli zobowiązani do złożenia odpowiedniej dokumentacji zawierającej: CV, Podanie (zawierające oczekiwania związane z praktykami, plan wykorzystania zdobytej na praktykach wiedzy, zaplanowanie własnej ścieżki kariery oraz opis motywacji do udziału w projekcie) -ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

2. Frekwencja oraz średnia ocen z zakończonego przed rekrutacją semestru

3. Opinia samorządu szkolnego oraz pedagogiczno - wychowawcza z uwzględnieniem miejsca zamieszkania i sytuacji rodzinnej zgodnie z polityką wyrównywania szans edukacyjnych .

4. Opinia instruktora praktycznej nauki zawodu

5. Aktywność i zaangażowanie w działania szkoły i poza szkołą lub sformowana chęć zwiększenia własnej aktywności w tym zakresie

6. Wynik przygotowanego na potrzebę rekrutacji do projektu, testu z zakresu wiedzy zawodowej z elementami wiedzy dotyczącej kultury kraju w którym odbywać będą się praktyki

7. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej, na której uczeń będzie musiał przedstawić własną osobę (w j. angielskim), odpowiedzieć na dwa pytania (w j. pol.) z zakresu własnych motywacji do udziału wprojekcie.

WYNIKI REKRUTACJI :

 

LISTA GŁÓWNA

1.Cychowski Kacper

2.Gowin Natalia

3.Gradek Dawid

4.Kryszyłowicz Kinga

5.Kucharska Beata

6.Łajczak Szymon

7.Mrowiec Maciej

8.Suchy Martyna

9.Wróbel Marcin

10.Więcej Józef

LISTA REZERWOWOWA

1.Gabriel Dziergas

 

HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ W ZAŁĄCZNIKU

- przygotowanie językowe -j.hiszpański 30 h

- przygotowanie językowe - j.angielski 10 h

- przygotowanie kulturowe - 4 g

- przygotowanie  pedagogiczne - 4 g

 

W wolnym czasie młodziez zwiedzała  :Oceanarium , Bio-Park , Montanejo oraz miasto Walencję.

W dniu 30 maja 2018 w naszej szkole odbyło się podsumowanie projektu  Praktyki europejskie szansą na rozwój zawodowy” współfinansowanego w ramach programu Unii Europej­skiej ERASMUS + połączone z konkursem gastronomicznym "Kuchnia hiszpańska".


Jedzenie prezentowało się znakomicie, były tam ziemniaki faszerowane suszoną szynką i marynowana gruszką (pappas reinas) , niezastąpione hiszpańskie kanapki (montaditas) , galaretki z chrzanem (jalea) oraz ciasto hiszpańskie z gruszkami i migdałami.

Jednak zanim mogliśmy wszystkiego spróbować, posłuchaliśmy krótkiej prezentacji na temat kuchni hiszpańskiej, jej historii, diety śródziemnomorskiej oraz różnych ciekawych faktów związanych z jedzeniem w Hiszpanii.

Pan Dyrektor powiedział kilka słów o projekcie:

Młodzież została zakwalifikowana do projektu w drodze rekrutacji. Wyjazd na praktyki zawodowe poprzedzony był zajęciami kulturalno-pedagogicznymi, lektoratem języka angielskiego i hiszpańskiego dla wszystkich uczniów wyjeżdżających do Hiszpanii.
W okresie od 04.03.2018 25.03.2018 10 uczniów naszej szkoły wyjechało na praktyki zawodowe do hiszpańskich restauracji . Zdobywali tam nowe i poszerzali nabyte w szkole umiejętności i doświadczenia zawodowe. Wyjazd stał się również doskonałą okazją do poznania kultury, historii oraz niezwykłych greckich zabytków, a także przyczynił się do rozwoju językowego wszystkich uczniów zaangażowanych w projekt.
Pobyt na praktykach w Hiszpanii  pozostawił w pamięci uczniów niezwykłe wspomnienia. Swoje wrażenia z wyjazdu młodzież prezentowała w wykonanych przez nich filmach, gazetkach ściennych i prezentacjach.
Pobyt na praktykach w Hiszpanii był dla uczniów szansą do poznawania własnych możliwości i przełamania wszelkich barier, okazją do poznania ludzi, ich zwyczajów i tradycji, warunków pracy i życia w Hiszpanii.

 

Zagraniczne praktyki przynoszą wiele korzyści ich uczestnikom, szkole oraz środowisku lokalnemu. Umożliwiają zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych. Stanowią niezwykłą szansę na poznanie funkcjonowania przedsiębiorstw branżowych, a otrzymany Certyfikat Europass Mobilność oraz zaświadczenia potwierdzające zdobyte przez uczniów kompetencje i umiejętności są niezaprzeczalną przepustką zarówno na polskie, jak i zagraniczne rynki pracy.

W dniu 01.07.2017 w lokalnej gazecie "Nad Soła i Koszarawą" ukazał się artykuł opisujący działania projektowe.

 

 

 

 

 

 

Przygotowania do wyjazdu  ...zajęcia z j.hiszpańskiego i j.angielskiego

 

 

 

Pliki do pobrania