ERASMUS + Projekt „Zawodowcy w Europie”

26.10.2022

 

Projekt
Tytuł projektu „Zawodowcy w Europie”


Numer wniosku 2022-1-PL01-KA122-VET-000079012

 

Zapraszamy uczniów kl.III Technikum – Technik informatyk
oraz uczniów kl.I i II Technik transportu kolejowego
Oferujemy :


• 3 TYGODNIOWY BEZPŁATNY STAŻ W HISZPAŃSKICH FIRMACH (marzec / kwiecień 2023 miejsce : Walencja)


• DODATKOWE LEKCJE J.ANGIELSKIEGO I HISZPAŃSKIEGO
• ZAKWATERWANIE
• WYŻYWIENIE
• WYCIECZKI
• UBEZPIECZENIE
• OPIEKĘ W TRAKCIE WYJAZDU
REKRUTACJA TRWA DO 16 LISTOPADA


Formularze rekrutacyjne w sekretariacie szkoły