KIERUNKI KOLEJOWE

1.03.2023

ZAPRASZAMY NA KIERUNKI KOLEJOWE

 

  • MECHANIK POJAZDÓW KOLEJOWYCHCELE KSZTAŁCENIA:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów kolejowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji TKO.09. Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów kolejowych:

naprawiania części, maszyn i urządzeń pojazdów kolejowych;
montażu maszyn i urządzeń w pojazdach kolejowych;
instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń pojazdów kolejowych.

Zajęcia zawodowe teoretyczne prowadzi wykwalifikowana kadra z przedsiębiorstw kolejowych, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywać się będą u pracodawców.

Szkoła przygotowuje absolwentów do wykonywania wybranego zawodu, uczy planowania kariery zawodowej, dobrze przygotowuje do egzaminów zewnętrznych i umożliwia dalsze kształcenie się.

 

 

  • TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

 

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik transportu kolejowego powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji TKO.07.Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów:

organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu

obsługiwania urządzeń sterowania ruchem, łączności i infrastruktury kolejowej

nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej

w zakresie kwalifikacji TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych:

planowania i organizowania pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych

zarządzania taborem kolejowym

przygotowania do odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób

zestawiania, rozrządzania i obsługi pociągóW

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
TKO.08.Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

 

Miejsce odbywania praktyk: pracownie szkole oraz partnerzy w kształceniu zawodowym

Nasi partnerzy w kształceniu:

PKP Intercity Spółka Akcyjna

POLREGIO Sp.zo.o.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

PKP CARGO S.A

Koleje Śląskie