Staże uczniowskie - Technika ZDZ Katowice w: Bielsku-Białej, Żywcu, Cieszynie i Rybniku FESL.06.03-IZ.01-0064/23

23.05.2024

Staże uczniowskie - Technika ZDZ Katowice w: Bielsku-Białej, Żywcu, Cieszynie i Rybniku

FESL.06.03-IZ.01-0064/23


Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla Edukacji, Działanie 6.3 Kształcenia zawodowe,

Typ: Staże uczniowskie w kształceniu zawodowym

Celem głównym projektu jest ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia 442 uczniów ze Techników w Bielsku-Białej, Żywcu, Cieszynie i Rybniku, poprzez realizację 150-cio godzinnych staży uczniowskich, co zapewni nabycie przez uczestników projektu realnych umiejętności i kompetencji zawodowych przydatnych na rynku pracy. Młodzież będzie miała większą świadomość funkcjonowania zakładów pracy i nabędzie realne umiejętności pracownicze. Takie doświadczenie będzie bardzo cenne dla młodego absolwenta wchodzącego na rynek pracy, co ułatwi znalezienie zatrudnienia po zakończeniu nauki w szkole średniej. Staże realizowane będą u pracodawców z otoczenia gospodarczego szkół, zapewniających najwyższe standardy ich realizacji. W rezultacie realizacji projektu 442 uczniów z czterech techników znajdujących się na terenie województwa śląskiego zrealizuje łącznie 66300 godziny stażu uczniowskiego, a tym samym podniesie swoje kompetencje zawodowe.

Projekt realizowany jest na terenie woj. śląskiego, w okresie od 01.02.2024 r. do 30.04.2026 r
Wartość projektu: 2 037 531.60 zł
Wartość dofinansowania: 1 833 778.44 zł