TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK

(dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia)

ZAPISZ SIĘ

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wytwarzania części maszyn i urządzeń,
  • dokonywania montażu maszyn i urządzeń,
  • instalowania uruchamiania maszyn i urządzeń,
  • obsługiwania maszyn i urządzeń,
  • organizowania procesu produkcji.

Mechanika jest wszechobecna w życiu współczesnego człowieka – praktycznie na co dzień spotykamy się z urządzeniami mechanicznymi. Zakres prac jakie może wykonywać absolwent technikum w zawodzie mechanika jest więc olbrzymi.

Technicy mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach przemysłu o różnym stopniu organizacji produkcji i usług, w branży mechanicznej w przemyśle maszynowym, budownictwie, transporcie. Mogą być zatrudnieni w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego.

Najczęściej MECHANICY zatrudniani są na stanowiskach związanych z:
• obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych,
• montażem maszyn,
• kontrolą techniczną,
• organizacją i nadzorowaniem prac,
• konserwacją i remontem eksploatowanych maszyn,
• organizowaniem zaopatrzenia i zbytu,

ZAPISZ SIĘ